Aktuality k R43

06.02.2019 10:27

DÁLNICE JE OPĚT ŽIVÁ

Jihomoravský kraj zahájil další kolo aktualizace ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE tedy „ZÚR“. Zmanipulovaná studie, kterou si nechal za 20 milionů kraj vypracovat, jednoznačně ukázala jako nejlepší

 HITLEROVU DÁLNICI

Abychom se mohli této zlovůli účinně bránit, je nutné za Malhostovice pověřit  

ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

který bude účastníkem řízení a řekne jasné NE snahám zatáhnout dálnici do našeho údolí!

Svou podporu mi můžete vyslovit podpisem zplnomocnění na podpisovém archu, jehož text je přiložen níže.

Kontakt: Jaromír Foltýn, Malhostovice 174, Tel: 724 370 539

text zmocnění Zástupce veřejnosti

03.10.2016 09:02

Jihomoravský kraj jako jediný v ČR nemá krajský územní plán, tzv. Zásady územního rozvoje (ZÚR) a nezískal jako jediný kraj v ČR žádné evropské dotace na výstavbu páteřní silniční sítě (TEN-T), čímž JM kraji unikly miliardy korun.

Nyní dva dny před volbami, 5.10.2016, se má konat mimořádné jednání Zastupitelstva kraje, kterému Hašek chce předložit ke schválení neúplné ZÚR je s tím cílem, aby mohl prohlásit, že není pravdou, že JMK ZÚR nemá.
Tento postup je zásadním způsobem škodlivý, protože v tomto polotovaru schází schválení trasy klíčové dálnice D43.
To znamená, že Haškův postup blokuje výstavbu této komunikace o další minimálně 4 roky. To má velmi negativní vliv na Brno a řadu obcí severně od Brna, tedy i např. na Lipůvku, která je denně v hlášeních o dopravních problémech. Např. páteční odpolední zácpy, někdy až od Lipůvky po výjezd z Brna se již staly pověstné.
V příloze jsou dva stručné dokumenty zástupců veřejnosti, kteří zastupují občany podél plánovaného koridoru D43 od Kuřimi až po severní hranici JM kraje. Je zde řada názorných obrázků k volnému použití. Klíčová je věc s velmi zajímavým napojením u Boskovic, které řeší dlouholeté v této oblasti nevyřešené problémy.
Pro pochopení, v čem je postup Haška časově škodlivý je v příloze porovnání harmonogramů nápravy situace v územním plánování v JM kraji, kde je ukázáno, že náprava by byla možná poměrně rychle za podmínky, že Hašek 5.10.2016 polotovar ZÚR nenechá schválit. Pokud k tomu však dojde, nastoupí nepominutelné procesy dle stavebního zákona, které nelze obejít a které budou trvat cca 4-5 let.
Jedním z problémů zjevně je, že město Brno (usnesením Rady Brna) schválilo námitky proti postupu Haška a poprvé v historii trvá na D43 jako plnohodnotném obchvatu celého města Brna - viz příloha, bod 3. Kraj se toto snaží ignorovat a zvolil naprosto nešťastný přístup, kdy si za rukojmí vzal všechny občany, kterým by výstavba D43 pomohla.
K dané problematice se včera konala průlomová společná tisková konference tří stran kandidujících do Zastupitelstva JMK, a to (1) Hnutí ANO, (2) Zelení a Piráti, (3) TOP09 a Žít Brno. Zpráva založená na tiskové zprávě ČTK k této věci je k nalezení např. na
 
 
Další informace jsou na
12.02.2016 10:55

Vypuštěni R43 ze schválení je velké vítezství mnoha lidi bojujících proti R43 v Hitlerově trase. Tlak od lidí byl velmi velký, tím ovšem boj neskončil, protože je třeba řízeni o R43 ukončit schválením OPTIMALIZOVANE TRASY s plnohodnotným obchvatem Lipůvky a pomoci zde žijícím lidem.

 Čtvrtečním rozhodnutím zastupitelé zároveň schválili návrh zásad územního rozvoje, jejichž vydání krajská koalice slíbila do konce volebního období letos v říjnu. Původní zásady zrušil Nejvyšší správní soud v roce 2012, protože kraj je pořídil v rozporu se zákonem a bez nich nemůže stavět klíčové dopravní stavby. 

Spor o to, jestli R43 povede přes brněnskou městskou část Bystrc nebo Boskovickou brázdou mimo Brno, má vyřešit studie, která ještě není zadaná. Podle  náměstka brněnského primátora Martina Andera kraj navrženými zásadami odsouvá řešení dlouhodobého problému s R43. Zatím není zřejmé, kudy nová čtyř pruhová silnice povede od dálnice D1 k Lysicím. "Bohužel se dosud nepodařilo najít způsob, jak uspokojivě vyhovět stěžejní připomínce Brna, tedy neodkládat  řešení páteřní silniční sítě v brněnské aglomeraci o řadu let," uvedl Ander. 

Existuje ale hrozba, že chystaný nový dokument skončí u soudu znovu. Kraj totiž nechal brněnskou aglomeraci pouze v územních rezervách a chce vyřešit klíčové dopravní tahy, jako je R43, která vede od dálnice D1 na sever kraje k Boskovicím, až v následné aktualizaci, což se nelíbí například Brnu. Aktualizaci je totiž možné vydat po třech letech od vydání zásad, tedy v roce 2019. 

Zdroj:
https://brnensky.denik.cz/z-regionu/dalnice-z-brna-do-vidne-povede-pres-novomlynske-nadrze-rozhodl-kraj-20160128.html

12.02.2016 10:01

K variantě dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova přes nádrže se přiklonilo všech šestapadesát přítomných. "Předložili jsme základní variantu, která kopíruje stávající silnici I/52," uvedl radní Antonín Tesařík, který má územní plánování na starost. Na této volbě se podle něj shodla i ministerstva životního prostředí a dopravy. Proti variantě přes nádrže vystupují ekologové. Těm se nelíbí, že D52 má vést chráněnou krajinnou oblastí. "Ve čtvrtek šlo jen o pseudodílčí schvalování staronové trasy dálnice D52 z Brna na Vídeň přes Mikulov, ačkoliv obce a veřejnost předložila posudky o výhodnosti trasy po velkém obchvatu Břeclavi, takže jde o absurdní a zoufalý postup zastupitelů kraje a o politickou demonstraci síly hejtmana Haška," poznamenal předseda ekologické organizace Děti Země Miroslav Patrik. Varianta spojení Brna s Vídní přes Břeclav padla v roce 2009, když České republika podepsala s Rakouskem mezistátní dohodu o propojení D52 a A5 na místě přechodu Mikulov-Drasenhofen. Ekologové se v názorech na D52 shodují s některými obcem, jako jsou Bavory a Dolní Dunajovice, které proti variantě přes Nové Mlýny chtějí dokonce bojovat soudně. "Obce mají pravdu, když tvrdí, že stavět novou dálnici do Rakouska přes Pálavu je nesmysl a kapacitně stačí obchvatem Břeclavi napojit rakouskou síť na D2," poznamenal Josef Patočka z Hnutí Duha. Naopak s rozhodnutím jsou spokojení například v Pohořelicích. "Trasu dálnice přes Novomlýnské nádrže podporujeme," sdělil místostarosta Miroslav Novák. Navrhované spojení D52 Brna s Vídní podpořil na své návštěvě kraje také prezident Miloš Zeman. "Při debatě s představiteli města Mikulov a okolních obcí jsem vynadal některým starostům. Zastavili svými protesty rozvoj kraje," vyzdvihl Zeman. 

12.02.2016 07:51

vydáno:
09.02.2016, 17:26
aktualizace:
09.02.2016 17:35
    Brno - Krajský soud v Brně dnes zrušil ve znojemském územním plánu koridor plánovaný pro obchvat města. Vyhověl tak žalobě Michaela Straky, sdělila ČTK mluvčí soudu Simona Tesařová. Důvodem je mimo jiné to, že nelze do územního plánu města umístit koridor pro silnici nadregionálního významu bez existence krajských zásad územního rozvoje. Znojmo může podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Vyjádření vedení města ČTK shání.
 
Krajský soud - budova, sídlo - ilustrační foto. ČTK Petrášek Radek
Znojmo vydalo územní plán v červnu 2014 a díky němu mohlo pokračovat společně s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) v přípravě obchvatu. Jak bude stavba nyní pokračovat, není zřejmé. ŘSD sice počítalo s tím, že na jaře začne stavět část od silnice I/38 za křižovatkou Kasárna a napojí léta existující část, která se používá jako bruslařská dráha. Na další část však zatím není vydané pravomocné územní rozhodnutí a podle výroku soudu nyní tato část není ani v územním plánu. Část obchvatu, která se má začít stavět na jaře, je také jednou ze staveb, u nichž je problém s financováním z evropských peněz kvůli zastaralé dokumentaci o vlivu na životní prostředí.
Silnice I/38 je spojnicí s Rakouskem, na českém území je vedena jako hlavní tah přes Jihlavu a Kolín na sever republiky. Žalobce Michael Straka v žalobě uvedl, že je nezákonné vymezit v územním plánu koridor nadmístní komunikace v případě, že neexistují zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. S tím se soud ztotožnil. Podle žalobce z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že při neexistenci krajského územního plánu nelze do územních plánů obcí umísťovat koridory celostátního, mezinárodního i nadmístního významu.
Jihomoravský kraj je jediný, který za 16 let existence nedokázal vydat územně plánovací dokument. V aktuálně připravovaném se obchvatu Znojma vyhnul a z návrhu jej vypustil, aby si s ním Znojmo poradilo samo.
Chystaný obchvat Znojma je dlouhodobě připravovaná silnice, která má odvést tranzitní dopravu z centra města. Z 25.000 aut denně by měl obchvat odvést zhruba 10.000 aut. Zároveň však obchvat oddělí město od městské části Přímětice. V předvolební kampani v roce 2014 se hovořilo také o velkém obchvatu města, který by byl vedený zcela mimo město. Tato varianta však zůstala pouze ve slibech.
Autor:   ČTK

13.12.2015 12:43
 • Jižní obchvat Kuřimi je tunelová trasa vedena od severního okraje Jinačovic směrem k napojení na dnešní čtyřpruh u obce Česka. Je to osobni projekt Draga Sukalovského a Kuřim za pokusy prosadit toto trasovaní (zatím neúspěšné) vydala řadu milionů korun.
 • Jižní obchvat Kuřimi nelze zrealizovat bez vedení R43 přes Bystrc. Byl by totiž napojen na R43 u severní strany obce Jinačovice. Současně toto trasovaní obchvatu Kuřimi prakticky vypadavá ze hry při realizaci tzv. severního obchvatu Kuřimi.
 • Pro variantu Hitlerovu/německou/bystrckou je severní obchvat Kuřimi napojením od R43 od mimoúrovňové křižovatky u Čebína ke stávající silnici I/43 - napojení v prostoru pod Lipůvkou. Takto byl schválen v ZUR 2011 a byl koncipován jako dvoupruhová silnice.
 • Pro námi prosazovanou variantu Optimalizovanou R43 je severní obchvat Kuřimi přímo součástí R43 a v úseku od napojení na I/43 u věznice v Kuřimi po napojení na silnici od Tišnova (v prostoru jižně od Čebína) by zřejmě tento úsek, byl čtyřpruhový.
 • V současném návrhu ZUR je oblast jižně od Drásova v tzv. "červeném fleku". Jedná se o oblast, kde JMK najednou nechce rozhodnout o trasování, tedy by nemělo být rozhodnuto ani o R43 od Drásova na jih, a tedy ani o severním či jižním obchvatu Kuřimi. Drago S. však neumdlévá :-)) a i nyní pokračuje v boji za svoji myšlenku jižního obchvatu Kuřimi.
 • Podle dostupných analýz nelze zrealizovat R43 přes Bystrc, a to už jen proto, že by se napojovala na D1 v prostoru Brno-Bosonohy/Troubsko/Ostopovice, což je však již oblast s překročenými zákonem stanovenými limity znečistění ovzduší. I rozsudek Nejvyššího správního soudu v roce 2012 jasně kraj upozornil, že v oblastech s překročenými limity nelze umístit v územním řízení novou komunikaci. Tím v podstatě padá možnost zatažení R43 směrem na Bystrc a tím i možnost jižního obchvatu Kuřimi.
 • Jednání v Tišnove se kromě D. Sokolovského účastnil i Vladimir Pančík, který je předsedou dopravní komise v Kuřimi. Není přitom z Kuřimi, ale z Adamova a není ani spolustraník D. Sokolovského, ale v Adamově neúspěšně kandidoval za HNUTI ANO. Jak se můžete přesvědčit, když se podíváte na odkazované video, D. Sukalovský spíše podával citové/emotivně formulované názory a snažil se vzbudit dojem, že na jeho vystoupení navazující prezentace V. Pančíka je prezentací odborníka na plánování dopravních koridorů. Jak si můžete poslechnout na videu v prezentaci V. Pančíka zazněla řada nesmyslů, a to včetně toho, že varianta OPTIMALIZOVANA má za věznici v Kuřimi problém, neb je zde věznice a mohlo by se zde také střílet….
 • V. Pančík v jedné chvíli naznačil, že něco dělal společné s VUT Brno. To nemohu vyloučit, nicméně podle Webu to spíš vypadá, že dříve pracoval na zakázku Policie a zabýval se navrhovánímm dopravního značení a konfigurování semaforu křižovatek. Pikantní je, že se v jedné chvíli jedna ze zastupitelek Tišnova na videu vyjádřila, že když pan Pančík je z VUT, tak…. Na toto V. Pančík nereagoval a odkaz na jeho zařazení do řad VUT nepopřel. Podle Webu VUT však zaměstnancem VUT není.   
 • Celým cílem anabáze D. Sukalovského do Tišnova bylo pouze a výlučné získání podpory pro jeho osobní projekt jižního obchvatu Kuřimi, nicméně jak je výše vysvětleno, jižní obchvat stojí a padá s R43 přes Bystrc, takže D, Sukalovský a V. Pančík bojovali za trasu R43 přes Bystrc. Jak můžete vidět v závěru videa, starosta Tišnova iniciativně sám přišel s návrhem usnesení za obě tyto komunikace. Před hlasováním byl D. Sukalovský dotázán, co na to řeknou Malhostovice a Drásov a zda je německá trasa z tohoto hlediska v pořádku. Jak si můžete na videu poslechnout, D. Sukalovský nemohl potvrdit, že zde je věc bez problému, ale blábolil, že o SPRÁVNOSTI trasy přes Malhostovice a Drásov budou rozhodovat krajští zastupitelé hlasováním. To je samozřejmě nesmysl, neboť primární je odborné hodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. SEA), kde je trasa OPTIMALIZOVANÁ vyhodnocena jako trasa s nejmenšími negativními vlivy. (Tuto informaci oba návštěvnici ale pochopitelně zamlčeli)… Lze dodat, že je pravdou, že při minulých ZUR v roce 2011 Zastupitelstvo kraje udělalo chybné rozhodnutí, kdy na základě zmanipulovaných podkladů odsouhlasilo do ZUR trasu německou. Že to bylo nezákonné, rozhodl ve svém rozsudku Nejvyšší správní soud v roce 2012, když ZUR JMK i z tohoto důvodu zrušil.
 • Prezentace V. Pančíka byla zcela chybná v základních aspektech. Jednak vychází z premisy, kterou je možné formulovat, že KUŘIM JE STŘED SVĚTA, a tedy že veškeré hodnocení se tyká jen Kuřimi a nejbližšího okolí. Ani slovo o realizovatelnosti R43 do Brna-Bosonoh, ani slovo o problémech v obcích Drásov, Malhostovice, Všechovice, Skalička, Malá Lhota a dalších.
 • V. Pančík zcela nesprávně manipuloval s intenzitami dopravy. Vyhnul se dokonce i všem dopravním modelováním, které k trase R43 jako obchvatu Brna Boskovickou brázdou existují (a má je i JMK jako podklad k ZUR) a sám si vymyslel svoji teorii, kolik vozidel by po tomto obchvatu jelo. Podle všech dopravních modelovaní je výhledová intenzita na tomto obchvatu celé brněnské aglomerace od 13 do 20 tis vozidel denně, z toho 3.5 - 4.5 tis těžké nákladní dopravy (nad 12 tun). Pochopitelně by toto znamenalo, že prakticky všechna auta by nejela do Brna a Brno by bylo takto jako celek odlehčeno.
 • V. Pančík mnohokrát manipuloval se zcela nesprávným údajem 8 tis vozidel denně, tj. číslo, které před 15 lety používalo ŘSD (a dnes si toto číslo nedovolí použít ani to ŘSD…).
 • D. Sukalovský se pokoušel velmi vehementně ukázat na to, že nájezd na R43 v optimalizované trase by byl nevýhodný pro cestu z Tišnova do Brna. Zde je pravdou, že trasa s R43 zataženou do Bystrce a kde by se jižní obchvat Kuřimi z ní odvětvoval u severního okraje Jinačovic je trasou o něco kratší, než použití nájezdu z obchvatu Čebína a dále jízda po severním obchvatu Kuřimi. Možná se zde dá něco dále optimalizovat, ale rozdíl není nijak kritický.
 • Zajímavá je diskuze zastupitelů Tišnova v závěru videa. Je zde vidět, že osud Malhostovic / Drásova / Všechovic a Skaličky je většině z nich úplně jedno, jen někteří měli pocit, že by vypadalo trapně, pokud by obce z ORP Tišnov měly jiný názor než město Tišnov. To je docela trapné.
 • D. Sukalovský zde v závěru označil postup Drásova a Malhostovic za podivný a argumentoval, že existují starší usnesení, která nikdo nezrušil, která podporuji trasu německou. Pokud jsem to správné zachytil, tak odkazoval na Drásov a na Čebín.
 • Současně na videu D. Sukalovský tvrdí, že tento týden v Čebíně přijali usneseni za podporu německé varianty, tedy usneseni v rozporu s usnesením mikroregionu Čebínka.
 • Ještě tam od D. Sukalovského zazněl výčet obcí, které podporují německou trasu, a to jak obce v linii od Lipůvky k severu, tak obce od Kuřimi po Ostrovačice -- zde za povšimnutí stoji jeho zmínka o Moravských Knínicích jako podporovateli německé varianty.
 • Na závěr lze konstatovat, že trasa R43 do Brna-Bosonoh a trasa přes Malhostovice / Drásov / Skalička / Všechovice a Malou Lhotu je nerealizovatelná, tedy její prosazovaní. Ať již emotivními řečmi D. Sukalovského nebo chybami krajských zastupitelů nevede k ničemu jinému než k prodlévaní situace, kdy celá tranzitní doprava jede přes Kuřim, přes Lipůvku a přes Brno,. ... a  navíc, pokud se R43 nezačna stavět do roku 2020, kdy končí Operační program doprava financovaný z Bruselu, pak špatná dopravní situace bude trvat možná do roku 2030, možná déle. To odnese i Tišnov, protože bude muset jezdit přes dopravně ucpanou Kuřim.
11.12.2015 08:31

Na pondělí 7.12.2015 byla svolána zastupitelem Jihomoravského kraje a členem dopravní komise  Ing. Tesaříkem jednání do budovy JMK v Brně od 14 h. Zde předkladatelé ZÚR opakovali známé pravdy o předkládaném dokumentu. Jak jste mohli vidět v TV :


https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/315281381991207-udalosti-v-regionech/

každý, kdo má na věci zájem, zde měl zástupce, aby si "pohlídal" další vývoj. Nikdo asi netušil, že je to zástěrka pro to, co se chystalo na Tišnovském zastupitelstvo.

Na jednání zastupitelstva, které je zachyceno zde:

https://www.youtube.com/watch?v=ecorV5M3IOo&index=8&list=PLnMavdJNkSd9Kf8lSCnWHlvk9AalYI1xs

byl nečekaně a neplánovaně uveden Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta Kuřimi a prováděl manipulaci zastupitelů Tišnova. Udělejte si prosím sami názor na to, jak malé nepřesnosti v postojích stačí, aby byly zmanipulovány.

11.12.2015 08:29

Jižní Morava - Tři radní jihomoravského kraje ze sociální demokracie k příštímu týdnu rezignují na svou funkci. V úterý odpoledne to oznámil jihomoravský hejtman Michal Hašek. V pozici hejtmanova náměstka pro majetek a dopravu skončí Zdeněk Pavlík. "Nově ho nahradí předseda krajského výboru sociální demokracie Roman Hanák. Na místo radních nastoupí Petr Šelepa a Igor Chlup. Vystřídají současné radní Jiřího Jandu a Jaroslava Parolka," informoval hejtman Hašek.


Více na : https://brnensky.denik.cz/z-regionu/zemetreseni-na-kraji-tri-radni-z-cssd-konci-20151208.html

25.06.2015 22:19

Brno dalo dopisem primátora po schválení Radou města požadavek Jihomoravskému kraji k Zásadám
územního rozvoje na vedení R43 mimo celé město, a to jako obchvat Brna. To je velmi pozitivní, .....

Reportáž je zde: https://www.barrandov.tv/video/34549-nase-zpravy-18-6-2015

                            cca od 17 minuty

1 | 2 >>