Ing. Strnad        

P O S O U Z E N Í

KONCEPCE PÁTEŘNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V BRNĚNSKÉ AGLOMERACI

2011 a 2012

 
„Posouzení koncepce páteřní komunikační sítě v brněnské aglomeraci“ bylo vypracováno
jako podklad pro územní a dopravní plánování, zejména pro Zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje a pro územní plány města Brna a obcí v brněnské aglomeraci.