2012

P O S O U Z E N Í

KONCEPCE PÁTEŘNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V BRNĚNSKÉ AGLOMERACI

 
"Posouzení koncepce páteřní komunikační sítě v brněnské aglomeraci" bylo vypracováno
jako podklad pro územní a dopravní plánování, zejména pro Zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje a pro územní plány města Brna a obcí v brněnské aglomeraci.

Klíčovým aspektem územního plánování v předmětném prostoru je optimální vymezení
hlavního dopravního koridoru pro rychlostní komunikaci R43 (tj. dopravní řešení severně od

D1) a otázka odvedení zbytné tranzitní dopravy z prostoru celé brněnské aglomerace (tj.
dopravní řešení jak severně, tak i jižně od D1), a to včetně jasné odpovědi na potřebnost či
nepotřebnost, resp. škodlivost, tzv. tangent města Brna.

Cellý text posouzení naleznate zde: Posouzeni koncepci paterni silnicni site pro JMK - 2012.pdf (9,4 MB)