Přísálí

Pronájem přísálí pro akce s kapacitou cca 40 hostů

například malé prezentace, cvičení v malé skupině atd.

Pronájem přísálí pro cvičení

Základní cena pronájmu 200,- Kč za hodinu.


Pronájem sálu tělocvičny pro kulturní a společenské akce.

Základní cena pronájmu 200,- Kč za hodinu.

Při pronájmupřísálí přísálí pro sportovní akce máte k dispozici: šatny a sportovní vybavení.

Pro ostatní akce můžeme zapůjčit navíc stoly a židle.