Valná hromada

 
2016
 

VV  TJ  SOKOL  MALHOSTOVICE

svolává  na 28.12.2016 v 1900

VALNOU   HROMADU členů

TJ Sokol Malhostovice z.s.

 

Program :                  1)          Zahájení

     2)          Volba návrhové a mandátové komise

     3)          Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele

     4)          Zpráva o činnosti oddílů

     5)          Zpráva o hospodaření za rok 2015

     6)          Zpráva kontrolní komise

     7)          Diskuse

     8)          Návrh usnesení

                                9)          Závěr