2011

P O S O U Z E N Í

KONCEPCE PÁTEŘNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚV BRNĚNSKÉ AGLOMERACI

"Posouzení koncepce páteřní komunikační sítě v brněnské aglomeraci" bylo vypracováno
jako podklad pro územní a dopravní plánování, zejména pro Zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje a pro územní plány města Brna a obcí v brněnské aglomeraci.


Klíčovým aspektem územního plánování v předmětném prostoru je optimální vymezení
hlavního dopravního koridoru pro rychlostní komunikaci R43 (tj. dopravní řešení severně od
D1) a otázka odvedení zbytné tranzitní dopravy z prostoru celé brněnské aglomerace (tj.
dopravní řešení jak severně, tak i jižně od D1), a to včetně jasné odpovědi na potřebnost či
nepotřebnost, resp. škodlivost, tzv. tangent města Brna.


Toto "Posouzení koncepce páteřní komunikační sítě v brněnské aglomeraci" přímo navazuje
na studii "Posouzení alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské
aglomerace" (M. Strnad, 2007).


Součástí "Posouzení koncepce páteřní komunikační sítě v brněnské aglomeraci" je i seznam
výchozích podkladů a jejich detailní posouzení (viz Přílohy)

Cellý text posouzení naleznate zde:Ing. Strnad 11 6 2011 hlavni text.pdf