Informace

PECKA volný čas z.s.    

 

Datum vzniku a zápisu     19. říjen 2021 

Obchodní firma                PECKA volný čas z.s.    

Sídlo                                 Malhostovice 152, 666 03 Malhostovice    

Identifikační číslo            11900695 

Právní forma                    Spolek 

Předseda                         Ing. Frantisek Grézl Ph.D.

Číslo účtu                        2402778260 / 2010

Email: pecka.cas@gmail.com

 

 

Účel spolku:

Spolek je svým zaměřením centrum volného času. Posláním Spolku tak je poskytovat volnočasové, vzdělávací a osvětové aktivity a programy a umožňovat neformální vzdělávání pro různé věkové kategorie ( předškolní a školní děti, mládež, dospělí i senioři) bez jazykových a sociálních bariér.