řipomínka obce - původní

Při bližším seznámení s tímto textem je patrné, že obsahuje nejasnosti, které mohou být vykládány v náš neprospěch.

Zde uvedená úprava, by měla tyto nepřesnosti napravit.


Černý tex - je původní a neměněný.

Červený přeškrtnutý tex - je originální, ale nepřesný text, který by měl být nahrazen červeným textem podtrženým.

Červený podtržený text - navrhovaná úprava, která by měla být spolu s černým textem součástí upraveného návrhu.