Připomínka

Připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve věci R43