DÁLNICE JE OPĚT ŽIVÁ

06.02.2019 10:27

DÁLNICE JE OPĚT ŽIVÁ

Jihomoravský kraj zahájil další kolo aktualizace ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE tedy „ZÚR“. Zmanipulovaná studie, kterou si nechal za 20 milionů kraj vypracovat, jednoznačně ukázala jako nejlepší

 HITLEROVU DÁLNICI

Abychom se mohli této zlovůli účinně bránit, je nutné za Malhostovice pověřit  

ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

který bude účastníkem řízení a řekne jasné NE snahám zatáhnout dálnici do našeho údolí!

Svou podporu mi můžete vyslovit podpisem zplnomocnění na podpisovém archu, jehož text je přiložen níže.

Kontakt: Jaromír Foltýn, Malhostovice 174, Tel: 724 370 539

text zmocnění Zástupce veřejnosti