MASOPUST 2015

 

V letošním roce se po několikaleté přetržce podařilo obnovit tradici masopustního průvodu masek a 14. února ve 14.30 vyrazilo 24 masek pobavit sebe i obec. Průvod se nakonec protáhl až do půl sedmé a tak většina masek doklopýtala do hostince u Bloudků z posledních sil. Atmosféra průvodu je zachycena v krátkém  videu.