Co předcházelo setkání konanému 28.5.2015 v Malhostovické sokolovně 

vyjadreni mesta Brna k ZUR  schvalene radou Mesta Brna - v mnoha smerech je to docela prulom - pozaduje se napr. vyvedeni tranztni dopravy na obchvat  mimo Brno - to jest Brno bez Hitlerovy dalnice .... dale je zde protest proti pokusu JMK ponechat v ZUR "cerveny flek okolo Brna", kde se nic resit nebude ...
prezentace krajskeho radniho Tesarika k ZUR z 25.5. na tzv. Jihomoravskem spolecenstvi (nekdy oznacovane jako "tajne lobyisticke spolecenstvi" :-) ). ----  Je zde videt, za kraj zacina byt pekne nervozni - uz maji docela trapne motto "MIT ZUR A UDRZET JE"  ...... pres velmi vaznou situaci vsak kraj zatim jen pripoustil, ze touzi po tom ASPON "MIT ZUR" a davno jiz vi, ze bude problem "UDRZET JE" ... tady jiz  se kraj pokusil pojistit zakazkou za 5 milionu korun na pravniky proti protestujicim obcim a obcanum. Stejne jim to nebude nic platne, protoze tak vest kraj jak je veden poslednich 6 let Haskem je katastrofa . :-)
 

R43 Mimořádné jednání zastupitelů naší obce - článek

20.05.2015 09:46

Na 19.5.2015 bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo obce. Hlavním bodem jednání se stalo hlasování o upraveném znění připomínek obce k trasování R43 (v záložce R43 jsou uloženy všechny verze tohoto dokumentu). Po bouřlivé diskusi zastupitelé odhlasovali poměrem devět pro, jeden se zdržel, upravený dokument a po podpisu ho bude možné podat na krajský úřad.

Na jednání zastupitelstva však vyšlo najevo, že původní dokument byl již na kraj podán. S tímto krokem upravený návrh nepočítal. Bude tedy nutné průvodním dopisem úředníky seznámit s tím, která varianta je pro ně závazná tak, aby pochopili hlavní myšlenku Malhostovických připomínek:

Zastupitelstvo obce trvá na vedení R43 v trase „Optimalizované varianty“ od pana arch. Kalčíka, která přinese blaho obci Malhostovice a je zárukou pro její zdravý rozvoj.

Varianty nazvané „Německá“ a „Malhostovická“ zamítá.

Do včerejšího večera se ke snaze o revokování minulého zastupitelstva nevyjadřovala skupina Nuzířovského sdružení, která má na věc svůj názor. Bohužel není k dispozici text jejich připomínky. Argumenty, které včera zazněly se dají shrnout do myšlenky - Nechceme Malhostovickou variantu, raději to postavte do tělesa Hitlerovy dálnice... Diskuse o tom, že minimálně v prvním kole bychom měli říct, co všechno nechceme, byly bohužel marné.

 

Jak tedy popsat atmosféru na zastupitelstvu? Řečeno hokejovou hantýrkou – po krátké úvodní rozehrávce se mužstvo domácích rozdělilo na dva tábory. Útočná formace připravovala strategii prvního útoku proti krajským úředníkům, byla ale zaskočena jednáním obránců, kteří odevzdali hokejky protiháčům a se sklopenou hlavou je požádali, aby přijali jejich prohru.

 

Cílem dalších jednání není konfrontace uvnitř obce, ale snaha stejně jako v minulých letech zabránit proniknutí dálnice do našeho údolí. V tomto duchu budou podnikány i další kroky. 
 
Prvním krokem bude setkání v naší sokolovně, které se uskuteční příští čtvrtek 28.5. od 18.30 h.
 
Pozvánky budou rozneseny do všech domácností Malhostovic a Nuzířova.
 
Zváni jsou všichni obyvatelé obce nejen k seznámení s touto problematikou, ale i s možnostmi obrany, které máme. Vítány jsou všechny názory. 

Připomínka obce ke stavbě dálnice R43

14.05.2015 10:15

 

Jak jsem již psal o prezentaci k R43 v Drásově, vystoupil na tomto
jednání i náš starosta p. Petr Grünwald. Podpořil myšlenky ostatních účastníku proti
stavbě R43 v našich katastrech a upozornil na text připomínky obce
Malhostovice, která také směřuje k rukám krajských úředníků. Text této
připomínky jednomyslně schválili přítomní zastupitelé naší obce na posledním
jednání zastupitelstva obce.

Musím bohužel konstatovat, že jsem po prostudování této připomínky nabyl dojmu,
že možná, dobrá snaha autora, po zapracování dalších připomínek nabádá projektanta,
aby dokončil dílo zkázy a plácl nám to do tělesa Hitlerovy (německé) varianty.

Protože tento stav stále pokládám za nedorozumění. Vznikl text upravené
připomínky, kterou obec reprezentuje své občany a těchto nejasností se "vyvarovává".

 

Jasné stanovisko zastupitelů obce na R43

14.05.2015 09:30

 

O návrhu připomínky k R43 za naši obec bylo již dvakrát na
zastupitelstvu hlasováno, pokaždé s opačným výsledkem.

Je možné, že nejednoznačnost připomínky vede ke skreslenému pochopení jejího významu.

 

Pokud je zastupitelstvo i hlasování u nás veřejné, neměl by být problém
oslovit veřejně zastupitele obce o jasný názor na tuto problematiku.

Výsledek tohoto průzkumu je uveden v záložce R43 - Vyjádření zastupitelů.

Zástupci veřejnosti pro Jihomoravský kraj

11.05.2015 00:28

Tisková zpráva

 

Byli ustanoveni zástupci veřejnosti pro Jihomoravský kraj

Jak dál?

Bude Jihomoravský kraj konečně mít dobrý územní plán

nebo opět zůstane bez územního plánu a nebude moci čerpat evropské dotace na klíčové projekty?

 

Poslední den před svátky, 7. května, skončilo první kolo veřejného projednávání Návrhu krajského územního plánu, tzv. Zásad územního rozvoje[1], pro Jihomoravský kraj.

I jen pouhé nahlédnutí do zveřejněných tisícistránkových dokumentů jasně potvrdilo, že kraj se vydal cestou, že občanům nenaslouchá a že opakuje pochybení, která jej vždy zatím přivedla k soudu, kde opakovaně vše prohrál.

Občané mohli jednak dávat individuální připomínky, jednak mohli podpořit tzv. "shodné připomínky" a takto zmocnit své zástupce veřejnosti. Jasně se ukázalo, "kde bota stále tlačí". Je to páteřní silniční infrastruktura kraje. Jako zástupci veřejnosti byli zmocněni doc. Petr Firbas a Jana Pálková.  Na jejich podporu je nyní více než dva a půl tisíce podpisů z téměř stovky obcí z celého kraje

Pokud Krajský úřad bude ctít zákon, musí je nyní neprodleně pozvat k osobní účasti napořizování krajského územního plánu.

Jana Pálková je členkou petičního výboru za výstavbu R43 v trase plnohodnotného obchvatu celého města Brna. Tato petice získala 38 tisíc podpisů. Doc. Petr Firbas se dlouhodobě zabývá koncepcí urychleného rozvoje páteřní silniční infrastruktury, která by podle autorizovaných studií nejen odvedla podstatnou část tranzitní dopravy z dopravně přetížené brněnské aglomerace, ale pomohla i obcím jako je Znojmo a Břeclav k vybudování skutečných obchvatů těchto měst. Dálková doprava by byla vedena po přímých trasách a odborníky spočtená úspora 50 miliard korun pro kraj by jistě dala šanci rychlejšímu dokončení infrastruktury kraje.

Klíčovým aspektem obou projektů je snížení dlouhodobě existující nadlimitní zátěže hlukem a prachem na obyvatele nejen Brna, ale mnoha dalších obcí.

"Město Brno potřebuje standardní řešení, tj. vyvedení tranzitní dopravy na plnohodnotný obchvat celého města. Jen tak je možné účinně napravovat neudržitelné nadlimitní zatížení občanů hlukem a znečištěným vzduchem.", říká Jana Pálková a odkazuje i na naše děti a naše starší spoluobčany, na které neudržitelná situace těžce dopadá a kteří se nemohou sami bránit.

Doc. Petr Firbas zdůrazňuje: "Je neudržitelnou situací, že Jihomoravský kraj za 15 let své existence nepořídil právoplatně ani jeden regionální územní plán a je jediným krajem v republice, který takto selhal. Současně je naprosto nepřijatelné, že kraj se současným vedením i z tohoto důvodu jako jediný v republice v minulém dotačním období nezískal ani korunu z Evropských fondů na rozvoj páteřní silniční infrastruktury."

Kontakty:        doc. Petr Firbas, email: petrfirbas@yahoo.com , mobil: 731 263 556 

                        Jana Pálková, email: janapalkova@seznam.cz , mobil: 608 470 415

 


 
[1] https://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/oupsr/zur_jmk_3/WEB_NAVRH/
 
 
 
Základní mapa ZÚR pro JMK viz  https://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/oupsr/zur_jmk_3/TEXTOVA_CAST/NAVRH/DopravniInfrastruktura.pdf#zoom=100
 
 
 
Oblast červeného "fleku" v prostoru Brněnské aglomerace je oblast, kde kraj v ZÚR REZIGNOVAL na vymezení páteřních silničních koridorů, což totálně zablokuje možnost Evropských dotací (Operační program doprava II) na tyto komunikace do roku 2022. 

R43 podání připomínky k návrhu „Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve věci R43“

07.05.2015 00:13

 

Po včerejší prezentaci Doc. Petra Firbase a synchronizaci s ostatními
iniciativami působícími proti stavbě R43 v našem regionu jsme oslovili
občany Malhostovic s podpisem "Připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje ve věci R43". Za odpoledne se podařilo bohužel oslovit pouze
část obce a na podpisových arších se ocitlo sice více než 100 podpisů. Vzhledem
k závažnosti situace a ochoty našich spoluobčanů vyslovit svůj názor byl
potenciál vyslovení nevole s touto situací výrazně větší a krajští
úředníci tak mohli pocítit odpor, se kterým budou muset počítat v dalších kolech.

Text připomínky je vystaven v sekci R43, která tu dočasně našla svůj azyl.
Vzhledem k rozsahu této problematiky usilovně hledáme prostor, do kterého
bude obsah přesunut. Pokud má někdo chuť se této problematice s námi věnovat,
rádi se o toto břímě podělíme. Technické řešení - tedy webové stránky budou
koncipovány tak, že v editoru podobném Wordu je možné jednoduše vkládat
texty a obrázky, jako v běžné Office aplikaci.

Při výběru připomínek, které do podpisových archů zařadit, bylo nutné přihlédnout k chybám,
které se již staly. Pokud např. není názor vyjádřen jednoznačně a polemizuje
nad různými možnostmi, může se stát toto:

Nezákonný byl dle soudu i postup při výběru varianty dopravního koridoru rychlostní
silnice R43 v úseku Kuřim - Černá Hora. V rámci posouzení vlivů zásad územního
rozvoje na udržitelný rozvoj území byla v uvedeném úseku dopravního koridoru
silnice R43 nejlépe hodnocena varianta "Malhostovická" a "Optimalizovaná MŽP".
Varianta "Malhostovická" pak byla společně s variantou "Německou" hodnocena
příznivěji než ostatní z hlediska dopravně inženýrských kritérií a
předpokládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a ostatní složky
životního prostředí. Jako nejvýhodnější se tedy jevila varianta
"Malhostovická", nicméně krajský úřad na základě doporučení zastupitelstva
zvolil sledování koridoru ve variantě "Německé". Výběr variant koridorů nelze
dle názoru soudu opírat o rozhodnutí politického tělesa (zastupitelstva kraje).
Stavební zákon předpokládá, že výběr variant se provádí výlučně na základě
odborných kritérií.

Citováno z
"Nejvyšší správní soud zrušil celé Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje"

https://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-zrusil-cele-Zasady-uzemniho-rozvoje-Jihomoravskeho-kraje/art/851?tre_id=135

Státní úředník rád zneužije svou pravomoc a nápravou musí být až žaloba, kterou
zaplatí občan ze svého...

Vždy je lépe vznášet jen připomínky, než dopředu předjímat svůj názor.

Proč psát na stránkách Sokola o dálnici?

Protože ve chvíli obecného ohrožení životů nebo majetku, je nutné k informovanosti občanů využít všech dostupných prostředků.

Plíživým postupem úředníků se jim podařilo dostat nás opět na poslední chvíli do situace, kdy je na spadnutí změna nadřazeného územního plánu s dálnící v našem katastru.

Že jste o tom nevěděli? Proto tutu situaci nazývám dobou ohrožení.

Situaci dále vyhrocují zprávy od politicky angažovaných, v tom smyslu, že není jiná možnost než schválit trasu v tělese Hiterovy dálnice.

O tom, že tomu tak není, nás do Drásova přišel informovat Doc. Petr Firbas. 

Jím popisovaná "Optimalizovaná trasa" (viz obrázek) se v maximálně možné míře vyhýbá všem obcím. Navíc ve chvíli, kdy město Brno nemá ani ponětí, kudy ke Kuřimi auta přivede, má návaznost i na okolní regiony. Podrobnosti o navrhované trase je možné si v současné době prostudovat např. na webu Bystrce - www.bystrcnik.cz/tag/petr-firbas/ .

O co v tuto chvíli tedy jde? Znovu podpisem majitele nemovitosti v této lokalitě připomenout výhrady k navrhovaným variantám směřujícím do našeho katastru.

Předpokádáme, že obec stejným způsobem jednoznačně podpoří variantu Optimalizované trasy a tím zajistí předání území naší obce dalším generacím v obyvatelném stavu.

Za naši obec přišel na jednání obhájit postoj vedení obce starosta p. Petr Grünwald, za což mu patří dík.

Prezentace přednesená Doc. Firbasem je uložena zde.

Dočasné umístění ostatních podkladů najdete na konci hlavního menu pod odkazem R43 OPTIMALIZOVANÁ TRASA.