Novinky

08.09.2023 09:03

14.03.2023 18:55

Z důvodu finančních úspor bylo omezeno vytápění a osvětlení v budově Sokolovny. Abychom nastavili optimální úroveň úspor, provádíme neustálé měření spotřeb. Již dnes máme první výsledky, jak vlivem úsporných opatření došlo ke snížení spotřeb energií. Ukázalo se, že snížením teploty vytápění jsme schopni dosáhnout dostatečných úspor, abychom mohli ustoupit od omezení na osvětlení. Přesto na vás apelujeme, snažte se dodržovat i nadále úsporná opatření (zhasínaní v komunikačních prostorách, zavírání dveří). Co se naopak ukázalo jako neuspokojivé, je plýtvání energiemi z důvodu neproběhnutých cvičení. Vytápění sokolovny na neuskutečněné cvičení, jehož zrušení nebylo avizováno je sobeckým plýtváním na úkor všech ostatních, a to je nepřípustné.

Od příštího týdne (od13.3.2023) bude tedy nutné každé cvičení 24 h před jeho začátkem potvrdit. (Cvičení potvrzujte pomocí SMS na tel: 723499116)

Jak to tedy bude od pondělí fungovat.

Vedoucí cvičení ať plánovaného, nebo mimořádného cvičení, cca 24 h dopředu potvrdí, že se cvičení následující den uskuteční. Vedení sokola ve večerních hodinách, podle obdržených potvrzení, zajistí nastavení topení na další den. V případě nenahlášení cvičení, může samozřejmě cvičení proběhnout, jen bude teplota v sokolovně na udržovací hodnotě.

Abychom ještě více omezili plýtvání, chceme se zaměřit na jednotlivé případy, kde nejsou energie využívány efektivně. Ukázkovým příkladem je nezhasnutí hlavního osvětlení na sále sokolovny po skončení cvičení. Není v našich silách každý den chodit po skončení cvičení kontrolovat sokolovnu a napravovat nedbalost jednotlivce, který se navíc ke svému opomenutí ani nezná (není zde jistě třeba vypočítávat vzniklou finanční ztrátu, postihující následně všechny zodpovědné členy). Sál sokolovny bude tedy v brzké době osazen kamerou s obrazovým záznamem, který vyřeší určení hříšníků (nakládání se záznamem bude samozřejmě podléhat GDPR).

Závěrem Vám tedy za výbor sokola děkujeme za pochopení a náměty, díky kterým postupně nacházíme cestu ze vzniklé situace.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

25.05.2018 14:22
V naší organizaci považujeme osobní údaje za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, kontaktujte nás . 
logo

Přihlaste se k odběru novinek: