Novinky

04.10.2021 08:40

04.10.2021 08:35

Informujeme členy TJ Sokol Malhostovice, že VH schválila změnu ve formě placení členských příspěvků.


Každý člen starší 15-ti let má povinnost zaplatit členské příspěvky ve výši 600,- Kč a odpracovat 10 brigádnických hodin (při opravách, údržbě, úklidu a jiných potřebných činnostech na sokolovně a okolí nebo při organizaci a přípravě akcí pořádaných sokolem, přípravě prostor pro jiné subjekty ).
Seznam brigád bude vždy s předstihem vyvěšen, aby byla možná registrace.
V případě, že člen ze závažných důvodů nemůže hodiny odpracovat, může si  je zaplatit a to částkou 400,-Kč za 10hodin.
Členské příspěvky vybírají vedoucí cvičení - hotově od 27.9.2021( nejpozději do 31.10.2021) vždy na první cvičební hodině.
Po domluvě i pokladník - D. Foltýnová nebo předsedkyně M. Odehnalová
Platba je možná i převodem na účet.  195611556/0300  do poznámky uvést seznam členů, za které je zaplaceno.

Při vstupu do sokolovny musí mít každá osoba zaplacen některý z možných poplatků :
1/členský příspěvek
2/poplatek za cvičení  viz níže
3/poplatek za pronájem viz níže
 

Členské příspěvky 2021/2022

 

Členský příspěvek září 2021 – srpen 2022                dospělý                                                       600,-/rok

                                                                                   dítě do 15.ti let                                             300,-/rok

Poplatek za cvičení                                                    dospělý                                                        60,-/1hod

                                                                                   dítě do 15.ti let                                            30,-/1hod

                                                                                   doprovod dítěte                                           30,-/1hod

                                                                                   podporující člen ( aktivně necvičící )           600,- /rok 

 

                                                                                   Skupinové cvičení – uzavřené                   350,-/1hod      

 

Pronájmy sokolovny -  pro sportovní akce                                                                                     350,-/1hod

 

 • pro kulturní a společenské akce – celá sokolovna - nájem                           10 000,-/den
 •                                                                                - manipulační poplatky    3 000,-/ akci
 •                                                                                - kauce                             5 000,-/akci
 •                                                                                - energie dle skutečné spotřeby
 •                                                     - přísálí               - nájem                            1 000,-/akci
 •                                                                                - kuchyňka                          500,-/akci
 •                                                                                - energie dle skutečné spotřeby

Pronájem chaty na Zubří     člen           2 000,- /1týden/ chata              800,-/víkend/chata

                                            nečlen        3 000,- /1týden/chata            1 200,-/víkend/chata    

                                             el. energie  15,-/1kWh  - dle skutečné spotřeby

 

24.09.2021 10:52
Sokol to není jen cvičení, každoročně pořádáme i doprovodné akce, které nejsou pořádány jen pro členy Sokola, ale jsou otevřeny všem příznivcům naší organizace.
Doufáme, že se již nebudou opakovat uzávěry, které nám znemožnily nejen cvičení, ale i veškerý program.
Rádi bychom se tedy vrátili k minimálně těmto oblíbeným akcím:
 
Září             - již proběhla - Podzimní burza dětských věcí.
Říjen           - Lampionový průvod
Listopad      - Přijedou herci z Prahy
Prosinec      - Předvánoční dílničky
Leden          - Společenský ples Mysliveckého zdrežení
Březen         - Masopust nebo také Ostatky
Květen         - Malhostovský košt
Červen         - Dětský den
Červenec     - Zápasníček - Příměstský tábor
Srpen           - Vavřinecké krojované hody
 
Tímto Vás na uvedené akce za Výkonný výbor naší organizace srdečně zveme.
 
14.09.2021 09:55

03.09.2021 09:07
Vážení a milí příznivci našeho oddílu ZÁPASNÍČEK,
 
začíná nám školní rok a s tím i naše cvičení ZÁPASNÍČKA.
Budeme cvičit ve stejném termínu úterý a pátek od 17,30 - 19,00 hod.
 
Tímto bych rád požádal všechny zájemce o cvičení, aby přicházeli na trénink nejpozději v 17,30hod.
 
Určitě jste prožili krásné prázdniny a nás čeká další rok poctivého cvičení a také hodně srandy.
Moc se na vás těšíme!
 
Rád bych se vrátil o pár týdnů zpět a krátce popsal  náš úžasný příměstský tábor:-)
 
Začnu především u našich Kohajů, kteří letos byli naprosto úžasní a velmi disciplinovaní.
Pokud mohu použít přísloví "JAK K JÍDLU TAK K DÍLU" tak mají všichni velkou pochvalu.
Některé fotky z příměstského tábora jsou k vidění  na Faceboku (Sokol Malhostovice).
 
Rád bych poděkoval všem rodičům, kteří umožnili našim Kohajům účastnit se příměstského tábora
a především děkuji těm rodičů, kteří dokázali ve svém volném čase a za své prostředky nachystat a donést naprosto neuvěřitelné množství svačin a občerstvení:-) Poděkování patří i rychlé spojce Toníkovi H. který nám vozil obědy a Erice L. za servis a úklid při jejich výdeji.
 
Nemohu zapomenout na pochvalu paní Martínkové, která nám již tradičně nachystala na snídani úžasné palačinky a i když jich bylo mnoho tak se po nich jen zaprášilo.
 
Další poděkování patří TJ Sokol Malhostovice v čele s Ing. Martinou Odehnalovou bez jejíž podpory bychom neměli tak kvalitní zázemí ve kterém jsme trávili celý týden.
 
S úctou a velikým respektem trenéři R. Kolbaba a P. Leksa

 

25.05.2021 14:05

Zase se o kousek rozvolnily podmínky pro sportování. Dodržujte prosím platné nařízení. Děkujeme.

 

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN obsahuje definice omezení provozoven, sportovišť, diváků, spolkových a sportovních akcí apod. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních a nově i vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob, a to za splnění podmínek dodržení alespoň 15 m2 plochy sportoviště na osobu a testování osob účastnících se sportovní činnosti. Nadále není možné využívat šatny a sprchy.

17.05.2021 13:23

Výbor TVJ Sokol Malhostovice v souladu s nařízením vlády otevírá od pondělí 17.65.2021 sokolovnu pro pravidelná cvičení svých členů i individuální cvičení uzavřených skupin za dodržení těchto opatření ve speciálním režimu:

 1. uvnitř sportoviště může být max. 10 osob/15m2 na osobu.
 2. mimo cvičení si osoby budou chránit dýchací cesty respirátory
 3. každý oddíl při odchodu vydezinfikuje možné kontaminované povrchy.
 4. Každý kdo vstoupí do budovy sokolovny, vyplní česné prohlášení o negativním testu na    COVID 19.
 5. Je zakázáno používat šatny a sprchy
 6. Ve skupinách mohou sportovat max. 2. lidé
21.12.2020 09:40

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

25.05.2018 14:22
V naší organizaci považujeme osobní údaje za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, kontaktujte nás . 
logo

Přihlaste se k odběru novinek: