Snížení teploty vytápění v sokolovně

06.03.2023 07:58

Bohužel vás musíme informovat, že došlo k omezení vytápění sokolovny. K tomuto kroku byl TJ Sokol Malhostovice donucen nedostatečnými finančními zdroji. Prostředky na pokrytí energetických potřeb sokolovny byly získávány z několika zdrojů – z členských příspěvků, z dotací Kraje a z darů od naší obce. Bohužel v letošním roce nebyla naše žádost na zastupitelstvu obce Malhostovice konaném dne 21. 2. 2023 úspěšná. Zastupitelé naši žádost o příspěvek na pokrytí cen energií spojených s vytápěním, svícením a dalšími potřebami nutnými k provozu sokolovny odmítli. Vzhledem k probíhající energetické krizi nejsme schopni tento finanční příspěvek nijak nahradit a musíme tedy přistoupit k úsporným opatřením. 

Nemusíte se obávat, cvičení nebude ohroženo, avšak teploty v sokolovně budou nižší. Prosíme, počítejte s tím.