Příležitosti se mění, Spaní v Sokolovně zůstává

23.09.2018 14:43

Sobotní večer byl ve všech prostorách Sokolovny opět vyhrazen dětem. Podle programu jsme se sešli pod lípami před Sokolovnou, abychom si opekli špekáčky. Než se oheň rozhořel, porovnaly děti síly v různých hrách a dovednostech. Tradiční rivalita kluků a holek vyvrcholila přetahováním lana. Již se zdálo, že kluci jasně vyhrají, ale přivolaný „největší tatínek“ odvrátil prohru :-). Dále již měly děti volný program, a tak opékaly a hrály si dle libosti. Počasí nám přálo a tak se venkovní program výrazně protáhl. Děti se postupně přesouvaly do Sokolovny, kde svou energii hned využily při zdolávání Opičí dráhy. Snaha o dosažení nejlepších výkonů byla podpořena možností až třech pokusů, které nejeden závodních využil ke zvýšení svého osobního rekordu. Naměřené časy v jednotlivých věkových kategoriích pomohly vyhodnocení a odměnění dětí. Dále byl program opět v rukou dětí.  Všemožné hry s vybavením sokolovny plynule přešly v inzerovanou diskotéku. My dospělí jsme byli mile překvapení, jak se nechali k tancování strhnout i kluci. Závěr večera patřil čtení pohádek na dobrou noc. Děti si samy vybraly, kterou z knížek by chtěly slyšet. Překvapivě suverénně vyhrála “Myš Bláža na cestě za blahobytem“. První dítka zavřela svá očka téměř okamžitě, těm větším to trvalo přece jen déle. Obětavý vypravěč předčítal až téměř do konce knihy. Nutno přiznat, že rodičové pokračovali ve vestibulu ještě nějakou chvíli v družné zábavě, ne však tak dlouho, aby již před  7 hodinou nepřipravovali snídaně pro budící se děti. Spokojení účastníci se už při loučení těšili na příští ročník. Jsme rádi, že se akce líbila a opět se nám podařilo přesvědčit nastupující generaci o tom, že čas se dá trávit i jinak, než jen u televize, počítače, či s telefonem v ruce.