Masopust 2017

14.03.2017 13:11

Trošku se zpožděním byly do fotoarchivu doplněny fotografie z letošních Ostatků.

Z úsměvů maškar je vidět, že letošní masopust se opět vydařil.  Počasí nám přálo a tak se mohly maškary ve 13 h vydat na průvod obcí. Jako již tradičně měl průvod několik zastávek na větší občerstvení. Dík patří všem, kteří udržovali naše masky veselé a tradičními i netradičními pokrmy a nápoji chuťové pohárky potěšili. Průvod prošel téměř všemi zákoutími obce, takže do Sokolovny dorazil se setměním z posledních sil.

Rádi bychom touto cestou poděkovali nejen účastníkům, ale hlavně štědrým dárcům, kteří maškarám přispěli do kasiček. Vybraná částka bude jako každoročně použita na přípravu dětského dne.