INFORMACE Z VH TJ SOKOL MALHOSTOVICE ze dne 24.9.2021

04.10.2021 08:35

Informujeme členy TJ Sokol Malhostovice, že VH schválila změnu ve formě placení členských příspěvků.


Každý člen starší 15-ti let má povinnost zaplatit členské příspěvky ve výši 600,- Kč a odpracovat 10 brigádnických hodin (při opravách, údržbě, úklidu a jiných potřebných činnostech na sokolovně a okolí nebo při organizaci a přípravě akcí pořádaných sokolem, přípravě prostor pro jiné subjekty ).
Seznam brigád bude vždy s předstihem vyvěšen, aby byla možná registrace.
V případě, že člen ze závažných důvodů nemůže hodiny odpracovat, může si  je zaplatit a to částkou 400,-Kč za 10hodin.
Členské příspěvky vybírají vedoucí cvičení - hotově od 27.9.2021( nejpozději do 31.10.2021) vždy na první cvičební hodině.
Po domluvě i pokladník - D. Foltýnová nebo předsedkyně M. Odehnalová
Platba je možná i převodem na účet.  195611556/0300  do poznámky uvést seznam členů, za které je zaplaceno.

Při vstupu do sokolovny musí mít každá osoba zaplacen některý z možných poplatků :
1/členský příspěvek
2/poplatek za cvičení  viz níže
3/poplatek za pronájem viz níže
 

Členské příspěvky 2021/2022

 

Členský příspěvek září 2021 – srpen 2022                dospělý                                                       600,-/rok

                                                                                   dítě do 15.ti let                                             300,-/rok

Poplatek za cvičení                                                    dospělý                                                        60,-/1hod

                                                                                   dítě do 15.ti let                                            30,-/1hod

                                                                                   doprovod dítěte                                           30,-/1hod

                                                                                   podporující člen ( aktivně necvičící )           600,- /rok 

 

                                                                                   Skupinové cvičení – uzavřené                   350,-/1hod      

 

Pronájmy sokolovny -  pro sportovní akce                                                                                     350,-/1hod

 

  • pro kulturní a společenské akce – celá sokolovna - nájem                           10 000,-/den
  •                                                                                - manipulační poplatky    3 000,-/ akci
  •                                                                                - kauce                             5 000,-/akci
  •                                                                                - energie dle skutečné spotřeby
  •                                                     - přísálí               - nájem                            1 000,-/akci
  •                                                                                - kuchyňka                          500,-/akci
  •                                                                                - energie dle skutečné spotřeby

Pronájem chaty na Zubří     člen           2 000,- /1týden/ chata              800,-/víkend/chata

                                            nečlen        3 000,- /1týden/chata            1 200,-/víkend/chata    

                                             el. energie  15,-/1kWh  - dle skutečné spotřeby